310000 INT 31 P - DPMI 0.9+ - ALLOCATE LDT DESCRIPTORS
310001 INT 31 P - DPMI 0.9+ - FREE LDT DESCRIPTOR
310002 INT 31 P - DPMI 0.9+ - SEGMENT TO DESCRIPTOR
310003 INT 31 P - DPMI 0.9+ - GET NEXT SELECTOR INCREMENT VALUE
310004 INT 31 P - DPMI 0.9+ - LOCK SELECTOR
310005 INT 31 P - DPMI 0.9+ - UNLOCK SELECTOR
310006 INT 31 P - DPMI 0.9+ - GET SEGMENT BASE ADDRESS
310007 INT 31 P - DPMI 0.9+ - SET SEGMENT BASE ADDRESS
310008 INT 31 P - DPMI 0.9+ - SET SEGMENT LIMIT
310009 INT 31 P - DPMI 0.9+ - SET DESCRIPTOR ACCESS RIGHTS
31000A INT 31 P - DPMI 0.9+ - CREATE ALIAS DESCRIPTOR
31000B INT 31 P - DPMI 0.9+ - GET DESCRIPTOR
31000C INT 31 P - DPMI 0.9+ - SET DESCRIPTOR
31000D INT 31 P - DPMI 0.9+ - ALLOCATE SPECIFIC LDT DESCRIPTOR
31000E INT 31 P - DPMI 1.0+ - GET MULTIPLE DESCRIPTORS
31000F INT 31 P - DPMI 1.0+ - SET MULTIPLE DESCRIPTORS