16FE55 INT 16 U - PC Tools v8+ programs - GET ???
16FEA4 INT 16 U - PC Tools v7+ CPSCHED/DESKTOP - RESET ???
16FEC6 INT 16 U - PC Tools v7+ CPSCHED - ENABLE/DISABLE CPSCHED API
16FED3 INT 16 U - PC Tools v7+ CPSCHED/DESKTOP - ???
16FEDC INT 16 U - PC Tools v7+ CPSCHED - UNHOOK INTERRUPTS
16FEEFCX0000 INT 16 U - PC Tools v7+ CPSCHED/DESKTOP - INSTALLATION CHECK
16FEF1 INT 16 U - PC Tools v7 only CPSCHED/DESKTOP - ALTERNATE INSTALLATION CHECK