165758BX4858 INT 16 U - Netroom CACHECLK - INSTALLATION CHECK
165758BX5754 INT 16 U - Netroom ??? - ???
165758BX5755 INT 16 U - Netroom ??? - ???
165758BX5756 INT 16 U - Netroom ??? - INSTALLATION CHECK
165758BX5858 INT 16 U - Netroom PRENET - GET OLD INTERRUPT VECTORS
165758BX5859 INT 16 U - Netroom POSTNET - GET OLD INTERRUPT VECTORS