delorie.com/archives/browse.cgi   search  
Mail Archives: djgpp/1995/05/29/23:56:08

Date: Mon, 29 May 1995 17:26:43 +0200 (MET DST)
From: Henk Spaan <hspaan AT swi DOT psy DOT uva DOT nl>
To: arjen AT sun02 DOT capvolmac DOT nl
Cc: DJGPP mailing list <djgpp AT sun DOT soe DOT clarkson DOT edu>
Subject: Re: Any experience with rsxwdk2 and djgpp


On Wed, 24 May 1995 arjen AT sun02 DOT capvolmac DOT nl wrote:

> Hello,
> 
> I am currently looking into porting the wxWindows portable
> user interface to the djgpp platform using rsxwdk2. I've
> got some of the examples working, some crash. As I don't seem
> to be making much progress, I was wondering, does anyone else 
> use the rsxwdk2 library and would they want to share some
> experience with me.

Dag Arjen,

Leuk te horen dat er meer mensen met zowel X als Windoze bezig
zijn.

Zover ik weet werkt RSX, maar ik heb zo'n idee dat Rainer niet
zozeer met GNU make overweg kan. Ik moet zeggen dat ik ook niet
alle samples gecompileerd heb, maar volgens mij is dat geen
probleem.

Wat betreft wxWindows .. RSX heeft voor DJGPP de strategie om
windows headers te patchen met de patches naar /rsxwdk/include/win.
/rsxwdk/include bevat alleen headers die '16BITS' headers
includen om problemen met de 16-bitsigheid van windoze te 
voorkomen. Voor wxWindoze zal het zelfde probleem bestaan.

Ik heb geprobeerd een library (libwx.a) aan te maken met RSX en DJGPP,
maar op de een of andere manier krijg ik hem niet gelinkt.
In src/makefile.dos (MSC) wordt gebruik gemaakt van een dummy-file om een
voorgecompileerde <windows.h> te linken, maar ik zie niet in waar
dit voor nodig is en waarom de Borland makefile er geheel niet aan
refereert (zie contrib/borland.mak).
src/dummy.cc compileren en linken heeft geen effect.

Voor de rest lijkt het mij niet erg moeilijk om wxWindows met RSX/DJGPP
te gebruiken.

Als je al verder bent dan ik hoor ik graag van je. Ik heb nog wel wat
X-wensen onder windoze.

Hoi,
Henk


- Raw text -


  webmaster     delorie software   privacy  
  Copyright 2019   by DJ Delorie     Updated Jul 2019